2022.11.29., kedd - Taksony
Tatabánya: -0o - 4o
Az ország 19 megyéjében

Megbírságolhatják, ha elfelejti kitölteni

frisshirek.hu, 2022. augusztus 17. - 16:00
Megbírságolhatják, ha elfelejti kitölteni
2021-ben még elhalasztották, de 2011 után idén újra népszámlálást tartanak Magyarországon.

Az index.hu foglalta össze, hogy a 2011. évi népszámlálás alapján továbbvezetett lakónépesség becsült száma 2021 végén 9,689 millió volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január végén. A tizenhatodik népszámlálás eredetileg 2021. május 1. és június 28. között lett volna, de a járványhelyzet miatt több mint egy évvel elhalasztották.

A 2022. őszi népszámláláson mindenkiről kérdőívet kell kitölteni, aki Magyarországon él. Azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, valamint a külföldi állampolgárokról is, ha legalább három hónapja Magyarországon tartózkodnak.

Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. Az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a dokumentumot.

A KSH szeptember utolsó napjaiban minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld. A népszámlálás hivatalos oldalán tisztázták azt is, hogy a népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.

A levélben a népszámlálásról szóló információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is lesz, aminek segítségével minden háztartás online ki tudja tölteni a kérdőívet. A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben lakók az intézmény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális munkások segítik a népszámlálásban való részvétel során.

Milyen kérdések lesznek?
A kérdőíven a lakással kapcsolatban az alábbi információk megadását kérik:

A lakás címe,
építési éve,
falazata,
a lakáshasználat formája (például: rendszeresen, idényszerűen, üres),
a lakás tulajdoni jellege,
helyiségeinek száma,
a lakás alapterülete,
közműellátottsága, felszereltsége,
a lakásban lakó személyek száma.
A személyekre vonatkozó kérdések:

Név,
nem,
születési idő,
lakcímek,
korábbi külföldi tartózkodás,
állampolgárság,
nyelvtudás,
nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv,
vallás,
családi állapot,
született gyermekek száma és születési idejük,
a családban betöltött szerep (például: férj, feleség, gyermek),
iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,
digitális jártasság,
gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató fő tevékenysége, munkavégzés helye),
munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés,
egészségi állapot, fogyatékosság.


A kérdésekre kötelező a válaszadás, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozóknál, ezek esetében önkéntes a kitöltés.

A népszámlálás hivatalos honlapján viszont hangsúlyozzák, fontos, hogy az önkéntesen megválaszolható kérdéseket is kitöltsék, ugyanis „a népszámlálás az egyetlen olyan adatforrás, amelyből lehetőség nyílik megismerni a hazai nemzetiségi és vallási viszonyokat, az egyes nemzetiségekhez, illetve felekezetekhez kötődők számának, társadalmi, területi jellemzőinek változásait”.

Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. A népszámlálás „eszmei időpontja” 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.

A KSH oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy „a népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.”

A statisztikai törvény alapján közigazgatási bírsággal sújtható az, aki kötelező hivatalos statisztikai adatszolgáltatást nem vagy nem az előírt határidőre teljesíti, vagy a hivatalos statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó kötelezettségét megszegi. A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig terjedhet.